CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Phòng, chống ma túy

Thứ Bảy, 02/12/2023 | 06:54:58 GMT+7

Bộ Y tế triển khai hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy

24/06/2023 | 234 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâmtriển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành công văn 3462/BYT-AIDS ngày 5/6/2023 về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 trong toàn ngành Y tế

Để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành Y tế triển khai các một số nội dung sau:
1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là về hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đa dạng hóa hình thức truyền thông, đẩy mạnh truyền thông trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động.
2. Huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; tăng cường các biện pháp can thiệp giảm tác hại cho người sử dụng ma túy. 
3. Tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động về phòng, chống ma túy. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định.
4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, nhân lực hệ thống cơ sở y tế để đáp ứng công tác xác định tình trạng nghiện ma túy. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa, hệ thống cơ sở vật chất để đáp ứng công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa phương. Đẩy mạnh việc mở rộng công tác xác định tình trạng nghiện tại trạm y tế.
5. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại địa phương.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố quán triệt chủ trương tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (qua Cục Phòng, chống HIV/AIDS là đơn vị thường trực Phòng, chống ma túy của Bộ Y tế) trước ngày 10/7/2023 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 
 

TH