CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Công văn mời tham gia và báo giá cung cấp dịch vụ đào tạo ...

Thứ Năm, 18/07/2024 | 20:20:48 GMT+7

Công văn mời tham gia và báo giá cung cấp dịch vụ đào tạo xét nghiệm SHPT cơ bản

06/06/2023 | 9566 lượt xem

Ban quản lý các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS thông báo Công văn mời tham gia và báo giá cung cấp dịch vụ đào tạo xét nghiệm SHPT cơ bản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Công văn thông báo mời tham gia tại Hà Nội: Download

Công văn thông báo mời tham gia tại thành phố Hồ Chí Minh: Download