CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Công văn số 811/AID-GSXN góp ý Kế hoạch nâng cao năng lực ...

Thứ Năm, 18/07/2024 | 00:16:30 GMT+7

Công văn số 811/AID-GSXN góp ý Kế hoạch nâng cao năng lực xét nghiệm sinh học phân tử phục vụ phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2025-2029

08/07/2024 | 375 lượt xem

 

 

Thực hiện Chiến lược Quốc gia kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030, trong đó có việc nâng cao năng lực thực hiện xét nghiệm phục vụ việc chẩn đoán, theo dõi điều trị HIV/AIDS ở các tuyến, Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế đã phối hợp với các Đơn vị/ tổ chức có liên quan phát triển dự thảo "Kế hoạch Quốc gia nâng cao năng lực xét nghiệm sinh học phân tử phục vụ phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2025-2029. Dự thảo quyết định xem chi tiết tại đây.

Chi tiết công văn xem tại đây