CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Danh sách các cơ sở điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV ...

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 21:13:28 GMT+7

Danh sách các cơ sở điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) thuộc Dự án Quỹ Toàn cầu

21/11/2022 | 2013 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Danh sách các cơ sở điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) thuộc Dự án Quỹ Toàn cầu

Danh sách cơ sở điều trị PrEP