CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Danh sách cơ sở điều trị ARV đã phân bổ thuốc VIêm gan C

Thứ Sáu, 08/12/2023 | 18:57:29 GMT+7

Danh sách cơ sở điều trị ARV đã phân bổ thuốc VIêm gan C

27/11/2021 | 3669 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/ AIDS trân trọng giới thiệu Danh sách cơ sở điều trị ARV đã phân bổ thuốc VGC đến ngày 25.11.2021. 
 

Bạn đọc vui lòng tải danh sách tại : Đây