CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện > Dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV đã chính ...

Thứ Hai, 20/05/2024 | 10:53:56 GMT+7

Dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV đã chính thức được Chính phủ hướng dẫn thi hành

10/07/2021 | 4403 lượt xem | Bích Phượng

Dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP) là một biện pháp dự phòng được chứng minh rất có hiệu quả trong phòng lây nhiễm HIV. Nghị định số 63/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đã chính thức được Chính phủ hướng dẫn thi hành việc triển khai biện pháp này.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), trong đó quy định điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV. Theo Nghị định này, có 6 đối tượng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV gồm: 
- Người có quan hệ tình dục đồng giới; 
- Người chuyển đổi giới tính; 
- Người sử dụng ma túy; 
- Người bán dâm; 
- Vợ, chồng người nhiễm HIV; vợ, chồng của các nhóm đối tượng trên;
- Người có quan hệ tình dục với người nhiễm HIV.
Việc cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV được thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở y tế khác.

 
Thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Nghị định nêu rõ điều kiện tổ chức điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm: Phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP; bác sỹ hoặc y sỹ thực hiện việc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và có chứng nhận đã qua tập huấn, đào tạo về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV do cơ sở có chức năng đào tạo cấp.
Điều kiện tổ chức điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV đối với cơ sở y tế khác như sau: Có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp để phục vụ cho việc điều trị đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP; có bác sỹ hoặc y sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua tập huấn, đào tạo về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV do cơ sở có chức năng đào tạo cấp.
Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh và HIV/AIDS. Nghị định số 63/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2021.