CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Dự thảo Hướng dẫn triển khai mô hình Nhóm tư vấn hỗ trợ ...

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 22:32:37 GMT+7

Dự thảo Hướng dẫn triển khai mô hình Nhóm tư vấn hỗ trợ cộng đồng lấy ý kiến cho cuộc họp 22-9-2021

11/09/2021 | 1234 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Dự thảo Hướng dẫn triển khai mô hình Nhóm tư vấn hỗ trợ cộng đồng lấy ý kiến

Quý đơn vị tải bản hướng dẫn tại: Đây