CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Xin ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi ...

Thứ Tư, 19/06/2024 | 09:00:51 GMT+7

Xin ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

12/09/2023 | 589 lượt xem

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Phòng,chống HIV/AIDS đăng tải Hồ sơ dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) để xin ý kiến rộng rãi toàn thể nhân dân trước khi trình Chính phủ ký, ban hành Nghị định

(Hồ sơ gồm có: 1. Dự thảo tờ trình Chính phủ 2. Dự thảo Nghị định xin gửi kèm)

Tài liệu liên quan  gửi kèm: Download