CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý thuốc methadone

Thứ Ba, 03/10/2023 | 13:18:11 GMT+7

Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý thuốc methadone

16/03/2023 | 1209 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng đăng tải Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý thuốc methadone

Quý bạn đọc vui lòng xem toàn văn dự thảo: Tại đây

Xin trân trọng cảm ơn.