CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý thuốc methadone

Thứ Năm, 18/07/2024 | 20:11:09 GMT+7

Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý thuốc methadone

16/03/2023 | 1609 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng đăng tải Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý thuốc methadone

Quý bạn đọc vui lòng xem toàn văn dự thảo: Tại đây

Xin trân trọng cảm ơn.