CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Dự thảo Tờ trình Chính phủ ban hành Nghị định và Nghị định ...

Thứ Năm, 13/06/2024 | 10:45:32 GMT+7

Dự thảo Tờ trình Chính phủ ban hành Nghị định và Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy

01/07/2021 | 5998 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin trân trọng đăng tải Dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện  xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định  tình trạng nghiện ma túy để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân

Quý bạn đọc vui lòng xem toàn văn bản thảo sau đây:

Dự thảo tờ trình Chính phủ: Tại đây

Dự thảo Nghị định: tại đây