CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện > Giao ban trực tuyến phổ biến Thông tư số 26/2023/TT-BYT về ...

Thứ Tư, 19/06/2024 | 08:36:56 GMT+7

Giao ban trực tuyến phổ biến Thông tư số 26/2023/TT-BYT về hướng dẫn quản lý thuốc methadone

22/01/2024 | 541 lượt xem

Chiều ngày 18/01/2024, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến phổ biến Thông tư số 26/2023/TT-BYT ban hành ngày 29/12/2023 về hướng dẫn quản lý thuốc methadone.

Chủ trì cuộc họp là Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Võ Hải Sơn, cùng 800 điểm cầu đến từ  các Sở Y tế tỉnh, thành phố, Cơ quan đầu mối Phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh và toàn bộ các cơ sở điều trị thay thế và cơ sở cấp phát thuốc trên toàn quốc.


Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone bắt đầu triển khai từ tháng 4/2008 đến nay đã điều trị cho hơn 50.000 bệnh nhân tại 343 cơ sở điều trị và trên 300 cơ sở cấp phát thuốc trên toàn quốc.
Thuốc methadone nằm danh mục các chất gây nghiện nên công tác quản lý thuốc tuân thủ theo các quy định hiện hành về quản lý thuốc gây nghiện của Bộ Y tế.
Việc quản lý thuốc methadone tại các cơ sở điều trị và cơ sở cấp phát thuốc trong thời gian qua được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ Y tế ban hành về quản lý thuốc methadone. Tuy nhiên, sau 7 năm triển khai, các địa phương gặp một số khó khăn vướng mắc và cần phải sửa đổi Thông tư số 14/2015/TT-BYT. Năm 2023, Cục Phòng, chống HIV/AIDS được các đồng chí Lãnh đạo Bộ giao là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Thông tư này. 
Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng gửi bài trình bày Thông tư số 26/2023/TT-BYT và file biểu mẫu sổ sách đính kèm.

Bài trình bày tải tại đây

Biểu mẫu tải tại đây