CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Góp ý dự thảo Hướng dẫn Quốc gia xét nghiệm HIV và Hướng ...

Thứ Tư, 12/06/2024 | 21:52:07 GMT+7

Góp ý dự thảo Hướng dẫn Quốc gia xét nghiệm HIV và Hướng dẫn thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật hoạt động xét nghiệm

24/01/2024 | 469 lượt xem

Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã gửi Quý cơ quan công văn số 1433/AIDS-GSXN ngày 24/11/2023 về việc góp ý dự thảo Hướng dẫn Quốc gia xét nghiệm HIV và công văn số 1434/AIDS-GSXN ngày 24/11/2023 về việc góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật hoạt động xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Cục Phòng, chống HIV/AIDS trước ngày 23/2/2024 để Cục tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn theo quy định; đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ email ngtbinh2002@gmail.com. Thông tin chi tiết xin liên hệ Ths. Nguyễn Thanh Bình, điện thoại 0972610389.

Tài liệu liên quan gửi kèm tại đây.