CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện > Tin hoạt động của Cục > Họp nhóm kỹ thuật Hợp đồng xã hội trong phòng, chống ...

Thứ Tư, 29/05/2024 | 13:29:40 GMT+7

Họp nhóm kỹ thuật Hợp đồng xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS quý III năm 2020

04/08/2020 | 605 lượt xem

Ngày 03/8, tại Hà Nội, nhằm cập nhật cũng như thúc đẩy tiến độ các hoạt động liên quan đến hợp đồng xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức họp nhóm kỹ thuật Quý III.2020.

Hợp đồng xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS là: Một bản hợp đồng có tính ràng buộc giữa bên A (đại diện 1 đơn vị có tư cách pháp nhân của nhà nước) và bên B (1 đơn vị ngoài nhà nước - ở đây là Tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng), qua đó bên A và bên B thống nhất cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV được yêu cầu, với chi phí theo thỏa thuận.

3-8-hdxh-2-.jpg
 
Cuộc họp do TS. Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS và bà Marie-Odile Emond Giám đốc Quốc gia Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đồng chủ trì. Tham dự cuộc họp có bà Cait Unites, Phó Giám đốc Phòng Y tế của USAID, bà Mai Hương, Giám đốc tổ chức CCRD cùng đại diện của các tổ chức: UNAIDS, CDC, USAID, USAID/HFG, PEPFAR, PATH, CCRD, SCDI, PSI, Vusta, Doanh nghiệp xã hội Hải Đăng, mạng lưới VNPUD, VNSW, VNMSM, cùng đại diện Lãnh đạo các Phòng thuộc Cục.   Phía Nam, tham gia họp Zoom, có đại diện Trung tâm LIFE, Glink thành phố Hồ Chí Minh, Phòng khám Nhà mình, Phòng khám Alocare, Phòng khám Galant.

 
Tại cuộc họp lần này, các đại biểu được Ths. Đỗ Hữu Thủy, Phó Trưởng Phòng Dự phòng lây nhiễm HIV chia sẻ về các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS đề xuất cung cấp thông qua hợp đồng xã hội. Việc xây dựng gói dịch vụ nhằm hỗ trợ các đơn vị được giao ngân sách phòng, chống HIV/AIDS lựa chọn các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS để thử nghiệm hoặc triển khai hợp đồng xã hội có hiệu quả. Đồng thời, giúp cho việc xây dựng và ban hành hướng dẫn triển khai hợp đồng xã hội thống nhất trên toàn quốc. Với nguyên tắc chung: tất cả các dịch vụ mà các tổ chức xã hội có khả năng cung cấp và đáp ứng được các quy định hiện hành. Những ưu tiên lựa chọn trong hợp đồng gồm: Các dịch vụ mà tổ chức xã hội có thế mạnh, các dịch vụ có thể đo lường được kết quả, đánh giá, kiểm định kết quả rõ ràng, các dịch vụ thiết yếu của từng địa phương để đạt tác động cao nhất với dịch HIV. Tập trung: nhóm dịch vụ dự phòng, nhóm dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV và điều trị, chăm sóc HIV/AIDS.

 
Bên cạnh đó, bà Phạm Thái Hằng, Phó Giám đốc tổ chức CCRD đã có bài báo cáo về đánh giá năng lực các tổ chức xã hội/cộng đồng tham gia phòng, chống HIV/AIDS. Việc đánh giá năng lực thực hiện các Hợp đồng xã hội phòng chống HIV/AIDS của tổ chức xã hội/cộng đồng là một bước cần thiết cho tiến trình xây dựng chính sách. Đánh giá được thực hiện tại 4 tỉnh: Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh và Nghệ An bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Các lĩnh vực đánh giá gồm: phát triển tổ chức; năng lực kỹ thuật về cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV; năng lực kỹ thuật về cung cấp dịch vụ dự phòng HIV; vận động chính sách, mở rộng mạng lưới và năng lực giám sát, đánh giá.

 
bà Cait Unites, Phó Giám đốc Phòng Y tế của USAID phát biểu tại cuộc họp
Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã được cập nhật các hoạt động về hợp đồng xã hội đã được triển khai trong thời gian qua và kế hoạch trong thời gian tới.  
Các hoạt động đã hoàn thành: Nghiên cứu tổng quan cơ chế, chính sách thực hiện Hợp đồng xã hội đối với dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam; Báo cáo về chi phí và hiệu quả của mô hình cung cấp dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng và do nhóm CBO/CSO cung cấp; Thống kê các tổ chức xã hội đang cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS; Đánh giá năng lực các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS; Dự thảo gói dịch vụ trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khuyến nghị nên thực hiện thông qua hợp đồng xã hội; Vận động chính sách - Tạo môi trường thuận lợi cho sự tham gia của các tổ chức xã hội thông qua vận động một số điều khoản trong Dự thảo Luật HIV sửa đổi. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục xây dựng đơn giá và quy chuẩn các gói dịch vụ trong hợp đồng xã hội; Tiếp tục và hoàn thiện mô hình hợp đồng xã hội tại Nghệ An; Xây dựng hướng dẫn thực hiện thí điểm dịch vụ Hợp đồng xã hội tại các tỉnh; Hỗ trợ các tỉnh triển khai mô hình; Tổ chức các hoạt động đánh giá, tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm triển khai HĐXH; Hỗ trợ Ban Tuyên giáo Trung ương Đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị 54 của Ban Bí thư về tăng cường PC AIDS trong tình hình mới (Phần sự tham gia của các tổ chức xã hội); Hỗ trợ Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội: Các hoạt động vận động/Hỗ trợ Hội nghị và tham luận (về sự tham gia của     các tổ chức xã hội và hợp đồng xã hội), truyền thông cho các đại biểu dân cử/Xây dựng sổ tay cẩm nang; Hỗ trợ các địa phương xây dựng đề án đảm bảo tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2030 và phổ biến Chiến lược quốc gia kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.
 
Đánh giá cao những chia sẻ của các nhóm chuyên gia tại cuộc họp, TS. Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị: căn cứ vào thực tế của từng địa phương, các nhóm nghiên cứu cần đưa ra cụ thể hơn các dịch vụ cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS mà các tổ chức xã hội sẽ tiến hành; cần tập trung nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội/tổ chức cộng đồng; đề nghị các tổ chức quốc tế, các dự án cũng như địa phương chủ động bố trí cũng như huy động nguồn lực cho hoạt động này.
 
TS. Dương Thúy Anh, Phó Chánh Văn phòng Cục đóng góp ý kiến tại cuộc họp
Cuộc họp đã thu hút được sự quan tâm cũng như rất nhiều các ý kiến góp ý của đại biểu tham dự.
 
Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Minh Thắm - Đàm Thị Hạnh