CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Hướng dẫn cấp thuốc MMT nhiều ngày

Thứ Năm, 08/06/2023 | 09:40:20 GMT+7

Hướng dẫn cấp thuốc MMT nhiều ngày

25/11/2020 | 1616 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Dự thảo Hướng dẫn Triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

Tải xuống