CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Hướng dẫn Đề án MMT nhiều ngày

Thứ Hai, 20/05/2024 | 10:08:08 GMT+7

Hướng dẫn Đề án MMT nhiều ngày

16/03/2022 | 1398 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định số 569/QĐ-BYT ngày 9/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

Tải xuống