CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị dự phòng trước phơi ...

Thứ Sáu, 30/09/2022 | 00:01:34 GMT+7

Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) cho sinh viên, học sinh

23/02/2022 | 1011 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) cho sinh viên, học sinh

Tải xuống