CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị dự phòng trước phơi ...

Thứ Tư, 29/05/2024 | 11:59:44 GMT+7

Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) cho sinh viên, học sinh

23/02/2022 | 1891 lượt xem | Trương Ngọc

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) cho sinh viên, học sinh

Tải xuống

Văn bản này hướng dẫn tạm thời việc cung cấp dịch vụ PrEP cho học sinh, sinh viên (gọi chung là sinh viên) bao gồm các hoạt động tạo cầu, hoạt động tiếp cận với sinh viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ, mô hình cung cấp dịch vụ PrEP cho sinh viên, hoạt động hỗ trợ duy trì sử dụng dịch vụ, theo dõi và giám sát chương trình điều trị PrEP trong sinh viên. Theo đó nguyên tắc thực hiện:  

Nguyên tắc thực hiện chỉ định PrEP và quy trình cung cấp dịch vụ PrEP cho sinh viên thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 về Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV. Đa dạng mô hình cung cấp dịch vụ, kết hợp giữa các hoạt động truyền thông tạo cầu, tiếp cận sinh viên có nhu cầu với cung cấp dịch vụ PrEP phù hợp với đặc thù của sinh viên. Kết nối, chuyển gửi sinh viên có nhu cầu sử dụng PrEP với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục, sàng lọc, chẩn đoán và điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục, sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất, quan hệ tình dục tập thể sau khi dùng chất kích thích (chemsex) khi cần. Khuyến khích sự tham gia và tăng cường vai trò của đoàn thanh niên nhà trường, hội sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, sinh viên sử dụng dịch vụ PrEP trong việc thiết kế, triển khai các hoạt động truyền thông tạo cầu PrEP, tiếp cận sinh viên có nhu cầu sử dụng PrEP phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh của các nhóm sinh viên khác nhau. Phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và cơ sở y tế cung cấp dịch vụ PrEP với đoàn thanh niên, hội sinh viên, y tế các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề trên địa bàn, các nhóm hỗ trợ cộng đồng trong việc triển khai các hoạt động cung cấp PrEP cho sinh viên.