CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Hướng dẫn thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật hoạt ...

Thứ Tư, 19/06/2024 | 07:42:52 GMT+7

Hướng dẫn thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật hoạt động xét nghiệm xin ý kiến

30/11/2023 | 584 lượt xem

Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Hướng dẫn thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật hoạt động xét nghiệm xin ý kiến các đơn vị, tổ chức. 

Bản thảo hướng dẫn vui lòng tải: Tại đây