CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Hướng dẫn triển khai Tháng hành động Quốc gia Phòng, chống ...

Thứ Sáu, 08/12/2023 | 19:27:52 GMT+7

Hướng dẫn triển khai Tháng hành động Quốc gia Phòng, chống AIDS năm 2020

25/11/2020 | 2986 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Công văn 5568/BYT-AIDS của Bộ Y tế về việc triển khai Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020

Toàn văn công văn:

Công văn

Kế hoạch kèm theo File PDF

Kế hoạch FILE DOC