CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Quyết định Công nhận kết quả tuyển dụng công chức của Cục ...

Thứ Bảy, 30/09/2023 | 04:08:23 GMT+7

Quyết định Công nhận kết quả tuyển dụng công chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

08/08/2023 | 1429 lượt xem

Ban biên tập trân trọng giới thiệu Quyết định Công nhận kết quả tuyển dụng công chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Toàn văn Quyết định: tại đây