CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Quyết định Công nhận kết quả tuyển dụng công chức của Cục ...

Thứ Năm, 18/07/2024 | 00:30:54 GMT+7

Quyết định Công nhận kết quả tuyển dụng công chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

08/08/2023 | 1661 lượt xem

Ban biên tập trân trọng giới thiệu Quyết định Công nhận kết quả tuyển dụng công chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Toàn văn Quyết định: tại đây