CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện > Tin hoạt động của Cục > Tăng cường kiểm soát, đảm bảo cho người nghiện chất dạng ...

Thứ Hai, 20/05/2024 | 10:52:49 GMT+7

Tăng cường kiểm soát, đảm bảo cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được điều trị liên tục trong giai đoạn có dịch Covid-19

10/04/2020 | 1561 lượt xem

Ngày 09/4, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã ban hành công văn số 203/AIDS-DP gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone và Buprenorphine trong tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và tại Việt Nam.

-nh-1.jpg

Để đảm bảo người nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị liên tục trong giai đoạn có dịch COVID-19, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc Methadone, Buprenorphine và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát lây truyền dịch COVID-19 theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện việc cấp phát thuốc Methadone và Burprenophine trong thời gian xảy ra dịch COVID-19.
Trong trường hợp cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc Methadone/ Buprenorphine bị phong tỏa hoặc cách ly thì thực hiện chuyển người bệnh đang tham gia điều trị tại cơ sở mình đến cơ sở điều trị hoặc cơ sở cấp phát thuốc gần nhất, tạo điều kiện tối đa cho người bệnh tiếp tục tham gia điều trị. Hạn chế việc chuyển tiếp điều trị cho người bệnh tham gia điều trị Methadone/Buprenorphine đến hoặc đi từ vùng có dịch COVID-19.
Trong trường hợp người bệnh bị cách ly do dịch COVID-19 thì người bệnh hoặc người nhà của người bệnh thông báo với cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc ngay khi người bệnh phải thực hiện cách ly y tế. Cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc có trách nhiệm xác minh tính chính xác thông tin do người bệnh hoặc người nhà của người bệnh cung cấp và thực hiện quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh bị cách ly theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Không tiết lộ danh tính người bệnh cho những người không liên quan khi cho người bệnh uống thuốc Methadone/Burprenophine trong thời gian cách ly.
Đối với người bệnh tham gia điều trị Methadone bị cách ly y tế do dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì quy trình cấp phát thuốc thực hiện theo quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh Methadone nằm điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 14/2015/TT-BYT.
Đối với người bệnh tham gia điều trị Methadone bị cách ly y tế do dịch COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung, quy trình cấp phát thuốc thực hiện theo quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh không thể đến cơ sở điều trị uống thuốc hàng ngày theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Thông tư số 14/2015/TT-BYT. Người giao thuốc Methadone của cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc phối hợp với nhân viên y tế tại cơ sở cách ly tập trung giám sát việc uống thuốc Methadone của người bệnh và ký xác nhận vào Phiếu theo dõi điều trị Methadone cùng người bệnh.
Với cả 2 đối tượng người bệnh bị cách ly trên, tùy thuộc điều kiện cụ thể và nhân lực của từng cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone, số lượng người bị cách ly tại cơ sở khám, chữa bệnh; cơ sở cách ly tập trung và khoảng cách từ cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc đến địa điểm cách ly, cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone sẽ quyết định số liều lượng thuốc mang theo mỗi lần cấp phát cho người bệnh, đảm bảo tổng số thuốc mang đi không quá 07 ngày điều trị cho mỗi người bệnh (Thông tư số 52/2017/TT-BYT). Vỏ lọ đựng thuốc Methadone sau khi sử dụng thu lại và bàn giao trả lại cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone khi nhận đợt thuốc mới.
Đối với người bệnh tham gia điều trị Methadone cách ly y tế tại nhà do dịch COVID-19, quy trình cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh thực hiện theo quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh không thể đến cơ sở điều trị uống thuốc hàng ngày theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Thông tư số 14/2015/TT-BYT. Trường hợp địa phương có nhân viên y tế hỗ trợ theo dõi người bệnh được cách ly tại nhà: Người giao thuốc Methadone của cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc phối hợp với nhân viên y tế này giám sát việc uống thuốc Methadone của người bệnh và ký xác nhận vào Phiếu theo dõi điều trị cùng người bệnh.
Bác sỹ điều trị Methadone thực hiện việc kê đơn thuốc cho người bệnh bị cách ly theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 14/2015/TT-BYT. Căn cứ vào đơn thuốc của bác sỹ điều trị, nhân viên cấp phát thuốc của cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone chuẩn bị thuốc cho người bệnh theo từng ngày điều trị. Thuốc Methadone được đựng trong lọ kín và dán niêm phong (nếu cần). Nhân viên cấp phát thuốc chuẩn bị nhãn phụ để dán vào lọ đựng thuốc cho bệnh nhân theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 01/2018/TT-BYT về quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

-nh-2.jpg
Việc cấp phát thuốc cho người bệnh tham gia điều trị Buprenorphine bị cách ly y tế do dịch COVID-19 thực hiện như đối với người bệnh tham gia điều trị Methadone. Tùy thuộc điều kiện cụ thể và nhân lực của từng cơ sở điều trị Burprenophine, số lượng người bị cách ly và khoảng cách từ cơ sở điều trị đến địa điểm cách ly, cơ sở điều trị Burprenophine sẽ quyết định số liều lượng thuốc mang theo mỗi lần cấp phát cho người bệnh, đảm bảo tổng số thuốc mang đi không quá 10 ngày điều trị/1 người bệnh (Thông tư số 52/2017/TT-BYT), trừ trường hợp người bệnh cách ly tại nhà. Thuốc Buprenorphine là thuốc hướng tâm thần và dạng viên ngậm dưới lưỡi do đó không cần chuẩn bị lọ đựng thuốc như Methadone. Thu hồi vỏ vỉ thuốc Buprenorphine sau khi sử dụng để huỷ vỏ vỉ thuốc theo đúng quy định hiện hành.
Trong tình huống đặc biệt, Sở Y tế chủ động bố trí các phương tiện hoặc triển khai mô hình cấp phát thuốc phù hợp với điều kiện của địa phương nhưng cần đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của Bộ Y tế về quản lý thuốc gây nghiện, hướng thần.
Bên cạnh đó, Cục Phòng, chống HIV/AIDS cũng đề nghị các địa phương xem xét để miễn, giảm phí điều trị bằng thuốc thay thế Methadone, Buprenorphine cho bệnh nhân trong giai đoạn có dịch COVID-19 do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của nhiều bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, Buprenorphine.
Sau khi dịch COVID-19 kết thúc, quy trình chuyển tiếp người bệnh, quy trình cấp phát thuốc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Phòng, chống HIV/AIDS để phối hợp giải quyết.

Tải công văn tại đây

HH