CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > THÔNG BÁO CƠ HỘI NHẬN TÀI TRỢ CHO CÁC SÁNG KIẾN TRIỂN KHAI ...

Thứ Hai, 20/05/2024 | 10:11:23 GMT+7

THÔNG BÁO CƠ HỘI NHẬN TÀI TRỢ CHO CÁC SÁNG KIẾN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

14/05/2022 | 710 lượt xem

“Nâng cao nhận thức và tạo nhu cầu tiếp cận sử dụng PrEP trong cộng đồng và các nhóm đích tại tỉnh Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương”

THÔNG TIN CHUNG VỀ YÊU CẦU SÁNG KIẾN: 
Dưới sự tài trợ của Cơ quan kiểm soát bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ, tổ chức HAIVN phối hợp với Cục phòng chống AIDS cùng thực hiện chương trình hỗ trợ quỹ và nâng cao năng lực truyền thông cộng đồng cho các nhóm học sinh sinh viên, các nhóm CBOs tại 3 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, và Long An. Nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động truyền thông về PrEP để đạt được các mục đích cụ thể đối với các nhóm đối tượng đích như học sinh, sinh viên, nhóm MSM trẻ, trong giai đoạn từ tháng 6/2022 đến hết tháng 8/2022.
Chương trình bao gồm các hoạt động chính như sau:
1. Kêu gọi các đề xuất sáng kiến truyền thông
2. Hội thảo khởi động nâng cao năng lực truyền thông
3. Thực hiện các hoạt động truyền thông theo sáng kiến đề xuất
4. Hội thảo tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm
MỤC TIÊU: 
1. Nâng cao nhận thức về PrEP 
2. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến PrEP
3. Tạo nhu cầu tiếp cận và sử dụng PrEP
YÊU CẦU: 
-    Phạm vi địa lý của dự án phải được thực hiện tại 1 trong 3 tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An
-    Trình bày rõ ràng về mục đích của sáng kiến, cách thức tiếp cận, ý tưởng sáng tạo trong các hoạt động truyền thông là gì và lộ trình để đạt được 1 trong 3 mục tiêu hoặc cả 3 mục tiêu trên.
-    Mô tả rõ đối tượng mục tiêu của truyền thông
-    Mô tả rõ các kết quả mong đợi theo mô hình SMART, cụ thể, đo lường được và trong thời hạn 3 tháng (từ tháng 6 đến hết tháng 8)
-    Bao gồm các hoạt động sau, nhưng không giới hạn:
o    Các sự kiện truyền thông trực tiếp trên mạng xã hội nhấn mạnh an toàn tình dục an toàn trong COVID -19, truy cập thông tin phù hợp,.v.v…, thông qua đó nhấn mạnh vai trò của PrEP trong dự phòng phơi nhiễm HIV
o    Các hoạt động truyền thông cung cấp, cập nhật thông tin về những điều chỉnh trong quy định cấp phát thuốc PrEP, những hướng dẫn xét nghiệm và tiếp cận PrEP nhằm cung cấp đầy đủ và kịp thời đến những đối tượng đích đang có nguy cơ.
o    Các chương trình tạo cầu sử dụng PrEP lưu động, nhắm đến các nhóm đối tượng cụ thể. 
o    Chiến dịch phổ cập PrEP tập trung ở những nhóm đối tượng cụ thể (ví dụ: MSM trẻ, học sinh sinh viên trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu
o    Các chiến dịch và hoạt động sáng tạo nhằm giảm sự kỳ thị HIV nói chung, và liên quan đến PrEP nói riêng.

ƯU TIÊN CHO:
• Nhóm có nhiều ý tưởng hay và sáng tạo. 
• Nhóm đăng ký có kinh nghiệm trong tuyên truyền sức khỏe và hiểu biết cho khách hàng, đặc biệt về PrEP, K=K, ART, tải lượng virus, hoặc giảm kì thị HIV thông qua nhiều hình thức khác nhau. 
• Nhóm đăng ký hiện có sự hợp tác: 
o Với các đối tác liên ngành (ví dụ: đối tác như trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám     ngoại trú) 
o Với các tổ chức cộng đồng khác 
QUYỀN LỢI KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
-    Được tài trợ quỹ từ $USD 500 - $USD 5000
-    Được học hỏi kiến thức, tham gia các khoá đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực
-    Được hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình tham gia chương trình bởi các chuyên gia
-    Được kết nối và là thành viên của mạng lưới đại sứ truyền thông trẻ
-    Được tiếp cận, kết nối với các đối tác, nhà tài trợ.
CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA
Đăng ký thông qua link: https://tinyurl.com/SangtaotruyenthongPrEP
Các mốc thời gian chính (dự kiến) 
18/4 – 29/4: Thời gian gửi sáng kiến truyền thông về chương trình
2/5 – 6/5: Ban giám khảo chấm điểm và chọn sáng kiến tham gia Hội Thảo Khởi Động
14/5: Hội thảo khởi động tại TP Hồ Chí Minh
14/5 – 20/5: Các nhóm hoàn tất chỉnh sửa sáng kiến và nộp cho chương trình
20/5 – 27/5: Ban giám khảo chấm điểm và lựa chọn đề xuất phù hợp để tài trợ quỹ thực hiện
1/6 – 31/8: Thời gian thực hiện các hoạt động theo kế hoạch sáng kiến, tổng kết và báo cáo kết quả thưc hiện
Tháng 9/2022: Hội thảo tổng kết chia  sẻ