CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển Công ...

Thứ Sáu, 08/12/2023 | 19:54:14 GMT+7

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển Công chức Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

18/05/2023 | 5934 lượt xem

Ban biên tập Trang tin điện tử Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển Công chức Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023.

Toàn bộ Thông báo bạn đọc tải tại: đây