CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự ...

Thứ Bảy, 30/09/2023 | 02:10:59 GMT+7

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

21/06/2023 | 5629 lượt xem

Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng công bố Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Toàn văn thông báo: Tại đây