CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, ...

Thứ Tư, 17/07/2024 | 22:54:41 GMT+7

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

12/06/2023 | 7027 lượt xem

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS và nộp lệ phí thi tuyển công chức

Toàn văn Thông báo bạn đọc tải: tại đây