CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm ...

Thứ Ba, 23/07/2024 | 05:25:52 GMT+7

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

23/06/2023 | 3036 lượt xem

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Download