CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > THÔNG BÁO Tổ chức cuộc thi phòng, chống HIV/AIDS cho các ...

Thứ Tư, 12/06/2024 | 22:47:43 GMT+7

THÔNG BÁO Tổ chức cuộc thi phòng, chống HIV/AIDS cho các DNXH, CBO tại 1 số tỉnh EPIC, PHCR

12/07/2023 | 6901 lượt xem

Website Cục trân trọng Thông báo  Tổ chức cuộc thi Ý tưởng, sáng kiến, và các mô hình mới nhằm thúc đẩy sự phát triển các hoạt động tiếp cận, truyền thông, dự phòng và điều trị HIV/STI hiệu quả cho MSM/TG. 

Thời hạn nộp Ý tưởng cho các CBO, DNXH được kéo dài đến hết 31/8/2023. 

Toàn văn thông báo: tại đây