CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Thông báo về việc lựa chọn đấu giá tài sản của Cục Phòng, ...

Thứ Tư, 22/05/2024 | 12:34:37 GMT+7

Thông báo về việc lựa chọn đấu giá tài sản của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

23/04/2024 | 106 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo về việc lựa chọn đấu giá tài sản của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Tải thông báo tại đây