CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Tuyển dụng công chức thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm ...

Thứ Tư, 29/05/2024 | 12:31:56 GMT+7

Tuyển dụng công chức thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

21/03/2023 | 11969 lượt xem

Thực hiện công văn số 1170/BYT-TCCB ngày 07/3/2023 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023;

 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thông báo tuyển dụng 06 công chức thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế năm 2023 bằng hình thức thi tuyển như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Yêu cầu về trình độ, chuyên môn cần tuyển

Bạn đọc vui lòng tải về tại: Đây

Toàn văn công văn và thông báo tại: Đây