CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật về điều ...

Thứ Tư, 12/06/2024 | 22:01:46 GMT+7

Xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật về điều trị HIV và PrEP

26/01/2024 | 499 lượt xem

Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật về điều trị HIV và PrEP.

Công văn xin ý kiến

Hướng dẫn