CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tuyển ...

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 21:01:14 GMT+7

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tuyển dụng điều phối kỹ thuật dự án

03/06/2022 | 1654 lượt xem

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần tuyển dụng Điều phối kỹ thuật dự án (quốc tịch Việt Nam) có trình độ và kinh nghiệm làm việc cho ”Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (EPIC)” giai đoạn 2020-2024 tại Hà Nội (làm việc toàn thời gian, TOR kèm theo).

TOR và Thông báo tuyển dụng