CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Chăm sóc điều trị > Báo cáo ước tính chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế cho điều trị ...

Thứ Sáu, 27/01/2023 | 14:15:20 GMT+7

Báo cáo ước tính chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế cho điều trị HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020

09/03/2016 | 354 lượt xem

Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu :

Báo cáo ước tính chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế cho điều trị HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020.

Tài liệu bản tiếng việt: Download
Tài liệu bản tiếng anh: Download