CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Chăm sóc điều trị > Bộ công cụ dự trù, báo cáo sử dụng thuốc điều trị lao tiềm ...

Thứ Hai, 20/05/2024 | 10:24:03 GMT+7

Bộ công cụ dự trù, báo cáo sử dụng thuốc điều trị lao tiềm ẩn

30/12/2020 | 9042 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Bộ công cụ dự trù, báo cáo sử dụng thuốc điều tri lao tiềm ẩn

Tải về