CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Chăm sóc điều trị > Bộ công cụ dự trù thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019

Thứ Năm, 06/10/2022 | 03:44:13 GMT+7

Bộ công cụ dự trù thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019

16/03/2018 | 500 lượt xem

Cục Phòng, chống HIV/AIDS kính gửi các đơn vị Bộ công cụ dự trù thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019

Bộ Công cụ