CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Hỏi đáp > HIV/AIDS - những điều bạn cần biết > Cập nhật hướng dẫn mới về dự phòng cung cấp dịch vụ liên ...

Thứ Hai, 15/04/2024 | 19:01:32 GMT+7

Cập nhật hướng dẫn mới về dự phòng cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV

30/08/2021 | 3865 lượt xem | Phương Hà

Các phương pháp tiếp cận phân biệt đối với việc cung cấp dịch vụ HIV được nhấn mạnh, với một số khuyến nghị được đưa ra để cho phép bắt đầu điều trị bên ngoài cơ sở y tế và giảm tần suất tiếp xúc với các dịch vụ y tế cho những người đang điều trị tốt. Những khuyến nghị này giúp đảm bảo rằng những người nhiễm HIV có thể bắt đầu và tiếp tục điều trị trong thời gian dịch vụ bị gián đoạn do hậu quả của đại dịch COVID-19.

Ngày 21/7/2021, Tổ chức Y tế thế giới công bố hướng dẫn cập nhật về dự phòng, điều trị, theo dõi giám sát và cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV. Hướng dẫn mới bao gồm các cập nhật quan trọng về mặt lâm sàng cũng như triển khai chương trình do WHO biên soạn từ năm 2016 nay. Hướng dẫn cung cấp các thông tin về bằng chứng khoa học, hướng dẫn triển khai y tế công cộng với tầm nhìn lấy người bệnh/ khách hàng làm trung tâm, với các quyền của họ.


Hướng dẫn cung cấp thông tin cập nhật về chiến lược xét nghiệm – bước đầu tiên trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS. Khuyến cáo mới nhất về điều trị HIV nhanh, phác đồ có Dolutegravir, điều trị ARV cho người đồng nhiễm HIV/lao.
Cung cấp dịch vụ HIV theo mô hình bệnh tật (Differentiated approach) được nhấn mạnh, với các khiến cáo về việc bắt đầu điều trị mà không phải tới cơ sở y tế, giảm tần suất khám với người bệnh điều trị ổn dịnh. Các khuyến cáo này nhằm mục đích hỗ trợ người nhiễm HIV được điều trị liên tục, ổn định, tránh gián đoạn điều trị do ảnh hưởng của dịch COVID – 19.


Hướng dẫn mới bao gồm một chương riêng biệt cho tình trạng HIV tiến triển, vốn là một thách thức trên toàn cầu. Chương này bao gồm toàn bộ các khuyến cáo của WHO chăm sóc HIV tiến triển, điều trị dự phòng lao. Ngoài ra, hướng dẫn cũng cung cấp các thông tin cập nhật về các bệnh đồng nhiễm, bệnh nhiễm trùng cơ hội liên quan tói HIV, với một phần chuyên biệt về ung thư cổ tử cung.
Hướng dẫn cập nhật này là một đóng góp quan trọng trong việc tiến tới mục tiêu cung cấp tiếp cận toàn diện với thuốc ARV trong điều trị và dự phòng HIV, tiến tới mục tiêu kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Các hướng dẫn này đưa ra hướng dẫn mới nhất về các chiến lược xét nghiệm HIV - điểm khởi đầu cho việc dự phòng và điều trị HIV - và bao gồm hướng dẫn toàn diện về chẩn đoán trẻ sơ sinh. Các khuyến nghị chính được trình bày về việc bắt đầu điều trị ARV nhanh (ART) và sử dụng dolutegravir. Các khuyến nghị cập nhật được bao gồm về thời gian điều trị ARV cho người bị lao và việc sử dụng các công nghệ tại điểm chăm sóc để theo dõi điều trị. Đồng thời Hướng dẫn cũng nhấn mạnh việc điều trị PrEP dự phòng cho nhóm MSM. Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm và điều trị ARV cho MSM nhiễm HIV:  Duy trì và mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) và thuốc điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV trong vòng 72 giờ (PEP) và khách hàng có thể được cấp phát lên tới 3 tháng.

Bệnh HIV tiến triển tiếp tục là một thách thức toàn cầu. Các hướng dẫn này mang đến một chương mới hoàn toàn dành riêng cho chủ đề này, tóm tắt gói chăm sóc HIV nâng cao được khuyến nghị hiện nay của WHO và bao gồm hướng dẫn mới nhất của WHO về điều trị dự phòng lao. Hướng dẫn này cũng tóm tắt hướng dẫn hiện hành của WHO về quản lý các bệnh đồng nhiễm và bệnh đi kèm liên quan đến HIV, bao gồm một phần mới về ung thư cổ tử cung và các khuyến nghị mới về đồng nhiễm HIV và loét Buruli và đồng nhiễm HIV và bệnh leishmaniasis nội tạng. Hướng dẫn vận hành và cung cấp dịch vụ được bao gồm trong việc tối ưu hóa khả năng tiếp cận các dịch vụ HIV và cung cấp hướng dẫn theo chương trình cho những người ra quyết định và thực hiện.

Hướng dẫn hợp nhất về HIV năm 2021 là một bước quan trọng trong việc hỗ trợ các mục tiêu tiếp cận phổ cập thuốc ARV để dự phòng và điều trị HIV và chấm dứt đại dịch HIV / AIDS là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng vào năm 2030

Đường dẫn tải toàn văn tài liệu: Tại đây