CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) > Tài liệu truyền thông

Thứ Hai, 15/04/2024 | 20:02:21 GMT+7

Bộ tài liệu truyền thông về PrEP năm 2018-2019

23/11/2020 | 1650 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Bộ tài liệu truyền thông về PrEP:

1. Cuốn Sách mỏng online về Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) 

2. File thiết kế Tờ gấp Bạn biết gì về Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Đường link tải xuống

3. Bộ tài liệu truyền thông do 1 số tổ chức xây dựng năm 2018-2019

Đường link tải xuống