CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Thứ Sáu, 30/09/2022 | 06:59:12 GMT+7

Kế hoạch triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021

25/10/2021 | 6734 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Kế hoạch triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021

Công văn Hướng dẫn

Kế hoạch triển khai pdf

Kế hoạch triển khai word

Biểu mẫu Báo cáo