CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Tài liệu truyền thông

Thứ Ba, 27/09/2022 | 17:16:12 GMT+7

Phổ biến kiến thức về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

23/11/2020 | 9807 lượt xem

Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu chương trình phổ biến kiến thức về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con do VOV2-Đài tiếng nói Việt Nam thực hiện năm 2009

Download