CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Tài liệu truyền thông

Thứ Sáu, 29/09/2023 | 23:21:17 GMT+7

Tìm hiểu về dự phòng trước phơi nhiễm PrEP

24/11/2020 | 10186 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Bộ tài liệu tìm hiểu về dự phòng trước phơi nhiễm PrEP:
Chi tiết tại đây