CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng, ...

Thứ Hai, 20/05/2024 | 10:26:03 GMT+7

Quyết định thành lập Nhóm hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư và cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS

30/06/2023 | 304 lượt xem

Ban biên tập trân trọng giới thiệu Quyết định số 76/QĐ-AIDS ngày 26/4/2023 về việc thành lập Nhóm hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư và cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

Toàn văn quyết định bạn đọc tải tại: Đây