CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Tài liệu truyền thông

Thứ Bảy, 30/09/2023 | 00:29:50 GMT+7

Tranh lật truyền thông về Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

23/11/2020 | 10422 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tranh lật truyền thông về Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con:

Tải về tại đây