CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Chăm sóc điều trị > Công văn số 527/AIDS-ĐTr ngày 03/8/2018 về việc Thu thập ...

Thứ Năm, 08/06/2023 | 09:21:02 GMT+7

Công văn số 527/AIDS-ĐTr ngày 03/8/2018 về việc Thu thập chỉ số đo lường chất lượng và xây dựng cải tiến chất lượng tại cơ sở điều trị HIV/AIDS

03/08/2018 | 560 lượt xem

Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành công văn số 527/AIDS-ĐTr ngày 03/8/2018 về việc Thu thập chỉ số đo lường chất lượng và xây dựng cải tiến chất lượng tại cơ sở điều trị HIV/AIDS và các Phụ lục đính kèm

Tải về 1