CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Hỏi đáp > Không phát hiện = Không lây truyền > Giới thiệu về SKPA - Tính bền vững của các dịch vụ HIV cho ...

Thứ Tư, 29/05/2024 | 11:51:39 GMT+7

Giới thiệu về SKPA - Tính bền vững của các dịch vụ HIV cho các nhóm dân số chính ở Châu Á

03/07/2021 | 600 lượt xem | Phương Hà

Chương trình Bền vững của dịch vụ HIV cho các nhóm dân cư chính ở châu Á (SKPA) là một chương trình Tài trợ đa quốc gia do Quỹ Toàn cầu tài trợ đang được thực hiện ở tám quốc gia.

Mục tiêu nhằm Thúc đẩy các dịch vụ bền vững cho các nhóm dân cư trọng điểm trên quy mô nhằm ngăn chặn sự lây truyền HIV và các trường hợp tử vong do AIDS vào năm 2030.


Mạng lưới gồm các Quốc gia:
Bhutan, CHDCND Lào, Malaysia, Mông Cổ, Papua New Guinea, Philippines, Sri Lanka và Timor-Leste
Theo nguyên tắc: Liên đoàn các tổ chức phòng chống AIDS của Úc (AFAO)
AFAO là liên đoàn quốc gia về ứng phó với cộng đồng HIV. AFAO cung cấp sự lãnh đạo, điều phối và hỗ trợ đối với chính sách và vận động chính sách của Úc đối với HIV.
 
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nước nhận trợ cấp phụ trên hai trụ cột:
Giám sát dựa vào cộng đồng (CBM) để thu thập và sử dụng thông tin về cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ.
Các chiến dịch Tạo nhu cầu (DG) nhằm tạo ra nhu cầu trong các nhóm dân cư chính đối với các dịch vụ HIV.
“APCOM đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ các đối tác quốc gia và cộng đồng thực hiện các hoạt động giám sát và tạo nhu cầu dựa vào cộng đồng trong khuôn khổ Chương trình SKPA. Công việc của họ giúp đảm bảo rằng các hoạt động CBM và DG đang được thực hiện trong Chương trình SKPA dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc của cộng đồng và được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của họ. Chúng tôi rất vui khi thấy chiến dịch DG và các hoạt động CBM phát triển và phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu và mối quan tâm của Cộng đồng KP trên khắp các quốc gia SKPA. Chúng tôi rất vui khi được APCOM dẫn dắt và hỗ trợ công việc tạo nhu cầu được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình SKPA (xem chiến dịch Test4UB được phát triển ở Mông Cổ!) Và mong muốn được xem những gì khác trong đường dẫn của APCOM cho các quốc gia SKPA khác. ”
Các hoạt động chính trong chương trình SKPA
1) Đánh giá gói dịch vụ dành cho các Nhóm dân số chính: Mục tiêu của việc xem xét nhịp độ của các hộ lý là để kiểm tra mức độ mà các dịch vụ hiện có sẵn cho các KP ở mỗi quốc gia phản ánh gói dịch vụ so với hướng dẫn quy chuẩn (tức là dịch vụ được WHO khuyến nghị gói), xem xét khả năng tiếp cận, sử dụng, phạm vi bảo hiểm và bất kỳ lỗ hổng nào trong việc cung cấp dịch vụ. Theo SKPA cấp, việc xem xét các gói dịch vụ cho các KP được thực hiện ở Sri Lanka; Mông Cổ, CHDCND Lào và Bhutan.
2) Xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động nhằm đạt được nguồn tài chính bền vững để thực hiện các can thiệp KP và cơ chế hợp đồng xã hội cho các CSO
3) Giám sát dựa vào cộng đồng (CBM) để thu thập và sử dụng thông tin về cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận các dịch vụ:
4) Các chiến dịch Tạo nhu cầu (DG) để tạo ra nhu cầu giữa các KP đối với các dịch vụ HIV
5) Vận động cho các dịch vụ thân thiện với người chuyển giới và hỗ trợ trong liệu pháp thay thế hormone
6) Vận động chính sách để thu hút sự tham gia của các nhóm dân số trẻ
7) Giải quyết kỳ thị và phân biệt đối xử trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và thực hiện cơ chế phản hồi
8) Thực hiện theo từng giai đoạn của thử nghiệm dựa vào cộng đồng; tự kiểm tra và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm
9) Ước tính quy mô dân số và đánh giá nhanh các quần thể chính
10) Rà soát giới để xác định các rào cản, đưa ra các khuyến nghị và thực hiện các kế hoạch hành động
11) Hỗ trợ nâng cao năng lực để củng cố các tổ chức dựa vào cộng đồng
12) Xây dựng các kế hoạch bền vững cho các mạng khu vực