CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Truyền thông, can thiệp > Gửi bộ đĩa phát thanh mẫu tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 20:38:33 GMT+7

Gửi bộ đĩa phát thanh mẫu tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

05/03/2016 | 1543 lượt xem

Vaac.gov.vn-Gửi bộ đĩa phát thanh mẫu tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

Kính gửi:

- Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng thường trực Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố

Hồ Chí Minh.

Được sự hỗ trợ của UNICEF tại Việt Nam, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Dự án “Vì sự sống còn và phát triển trẻ em” xây dựng và nhân bản đĩa phát thanh về nuôi dưỡng trẻ nhỏ nhiễm HIV, chi tiết gồm:

Đĩa 1: Nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV

Đĩa 2: Chống kì thị phân biệt đối xử với trẻ em nhiễm HIV, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Cục Phòng, chống HIV/AIDS gửi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố và Văn phòng thường trực Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh đĩa mẫu phát thanh nói trên để các đơn vị nhân bản sử dụng cho hoạt động truyền thông tại địa phương và điền vào phiếu biên nhận tài liệu gửi về Cục Phòng, chống HIV/AIDS. Toàn bộ đĩa phát thanh được đăng tải trên trang tin điện tử Cục Phòng, chống HIV/AIDS (www.vaac.gov.vn).

Chi tiết liên hệ: Ths. Đỗ Thu Thủy - Phòng Truyền thông và Huy động cộng đồng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Điện thoại 043.7367143;Fax 043.8465732.

Trân trọng cảm ơn.