CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Video > Phóng sự hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2022

Thứ Hai, 15/04/2024 | 18:40:01 GMT+7

Phóng sự hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2022

15/12/2022 | 785 lượt xem

Phóng sự hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2022