CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện > Tin hoạt động của Cục > Họp nhóm kỹ thuật Tăng cường sự tham gia của khu vực tư ...

Thứ Tư, 19/06/2024 | 08:52:46 GMT+7

Họp nhóm kỹ thuật Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng, chống HIV/AIDS

01/07/2023 | 646 lượt xem | Tùng Hiếu

Ngày 29/6/2023, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức họp nhóm kỹ thuật Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng, chống HIV/AIDS

Tham dự cuộc họp có TS. Randolph Augustin, Giám đốc Phòng Y tế - USAID Việt Nam, Ts. Dương Thúy Anh, Phó Chánh Văn phòng Cục, Ths. Cao Kim Thoa, Phó trưởng phòng Dự phòng lây nhiễm HIV, TS Kimberly Green, Giám đốc dự án USAID/PATH STEPS. Cùng tham dự còn có đại diện Đại diện cán bộ từ các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý khám chữa bệnh; Cán bộ các Phòng thuộc Cục, cán bộ USAID Việt Nam, cán bộ dự án đốc dự án USAID/PATH STEPS; đại diện các công ty, tập đoàn hoạt động và cung cấp sản phẩm cho chương trình HIV/AIDS và đại diện các Doanh nghiệp Xã hội triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. 
    
 Phát biểu tại cuộc họp, TS. Randolph Augustin, Giám đốc Phòng Y tế - USAID Việt Nam chúc mừng dự án STEPS đã được phê duyệt và hi vọng dự án được triển khai sẽ thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời Tiến sỹ cũng nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của khu vực tư nhân trong phòng, chống HIV/AIDS cũng như sự đóng góp của cộng đồng đến mục tiêu 95-95-95 và kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Thông qua cuộc họp này, TS. Augustin cũng mong muốn các bên thảo luận và tìm ra các giải pháp hoạt động phù hợp và bền vững để tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS bao gồm Tư vấn, xét nghiệm, PrEP và điều trị ARV.
  Cũng tại cuộc họp, các đại biểu được đại diện các Phòng thuộc Cục phổ biến Quyết định số 76/QĐ-AIDS ngày 26/04/2023 của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS về việc thành lập nhóm hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường các hoạt động của khu vực tư nhân và quy chế hoạt động của nhóm;  

Đồng thời TS. Dương Thúy Anh, Phó Chánh Văn phòng Cục đã chia sẻ Kế hoạch tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng, chống HIV/AIDS nhằm thực hiện kế hoạch đã được Bộ Y tế phê duyệt.
 
TS. Kim Kimberly Green, Giám đốc dự án USAID/PATH STEPS chia sẻ Tổng quan về các lĩnh vực hoạt động của khu vực tư nhân trong phòng, chống HIV/AIDS.
 

Ngoài ra, các đại biểu đã được chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong khu vực tư nhân và trao đổi thảo luận về các hoạt động định kỳ của nhóm, các nội dung vấn đề cần quan tâm và nhu cầu cần hỗ trợ với từng nhóm khu vực tư nhân. 
Ngày 21/12/2021, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch số 2129/KH-BYT về việc tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư và cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025. Căn cứ theo kế hoạch trên, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã thành lập nhóm hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường các hoạt động của khu vực tư nhân tại Quyết định số 76/QĐ-AIDS ngày 26/04/2023 của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó Nhiệm vụ chính của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Tổ thư ký bao gồm: Thiết lập cơ chế phản hồi thông tin giúp thúc đẩy sự tham gia của các bên,các chuyên gia và các tổ chức vào việc trao đổi để tìm ra các giải pháp giúp tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ HIV/AIDS; Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm để triển khai Kế hoạch số 2129/KH-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và những hoạt động khác nhằm tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng, chống HIV/AIDS; Xác định và trao đổi về việc kiến nghị các quy định chính sách nhằm khuyến khích tư nhân tham gia và đầu tư vào thị trường hàng hóa và dịch vụ dự phòng HIV/AIDS; tìm hiểu cơ chế chính sách việc xây dựng và triển khai các sáng kiến về mô hình hợp tác công-tư (PPP); Tổng kết đánh giá các mô hình đầu tư, cung cấp dịch vụ PC HIV/AIDS do khu vực tư nhân thực hiện nhằm đưa ra các khuyến nghị cho việc mở rộng trên toàn quốc; Tổng hợp các vấn đề cần đối thoại và chia sẻ thông tin giữa khu vực tư nhân, chính phủ Việt Nam, tổ chức phi chính phủ trong nước và các đối tác phát triển đang tham gia hoặc ủng hộ sự tham gia của khu vực tư nhân và các sáng kiến hợp tác công-tư trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ HIV/AIDS. Đồng thời Thường trực của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Tổ thư ký đặt tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS. Thành viên của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Tổ thư ký làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động của Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật và Tổ thư ký được huy động từ nguồn kinh phí của các chương trình dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác…