CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Truyền thông, can thiệp > Hướng dẫn giảng dạy về Giảm kỳ thị và Phân biệt đối xử liên ...

Thứ Hai, 20/05/2024 | 10:44:45 GMT+7

Hướng dẫn giảng dạy về Giảm kỳ thị và Phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại cơ sở y tế

06/02/2018 | 1184 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Hướng dẫn giảng dạy về Giảm kỳ thị và Phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại cơ sở y tế.

Đường link tải về: Tai-lieu-dao-tao-SD-25-1.pdf

Bộ tranh kèm theo: 

tranh bài 2

tranh bài 8