CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Tài liệu khác > Hướng dẫn Quy trình hỗ trợ mua thẻ BHYT và thanh toán phần ...

Thứ Tư, 29/05/2024 | 12:34:19 GMT+7

Hướng dẫn Quy trình hỗ trợ mua thẻ BHYT và thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV

06/06/2019 | 7582 lượt xem

Website Cục Phòng chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Hướng dẫn Quy trình hỗ trợ mua thẻ BHYT cho bệnh nhân điều trị thuốc kháng HIV và thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV cho các bệnh nhân có thẻ BHYT

Tải về 1