CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Truyền thông, can thiệp > Hướng dẫn tổng hợp về việc sử dụng thuốc kháng vi rút sao ...

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 21:10:39 GMT+7

Hướng dẫn tổng hợp về việc sử dụng thuốc kháng vi rút sao chép ngược trong dự phòng và điều trị nhiễm HIV

15/04/2020 | 1936 lượt xem

Trang tin điện tử Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Hướng dẫn tổng hợp về việc sử dụng thuốc kháng vi rút sao chép ngược trong dự phòng và điều trị nhiễm HIV. Hướng dẫn do Tổ chức Y tế thế giới ban hành và được phối hợp biên dịch sang tiếng Việt.

Toàn bộ Hướng dẫn: Download