CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Tài liệu khác > Hướng dẫn triển khai thông tư 03/2015/TT-BYT về hướng dẫn ...

Thứ Tư, 19/06/2024 | 07:41:07 GMT+7

Hướng dẫn triển khai thông tư 03/2015/TT-BYT về hướng dẫn thống kê báo cáo

05/06/2016 | 8403 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu công văn số 562/AIDS-GS ngày 04 tháng 6 năm 2015 về việc hướng dẫn triển khai thông tư số 03/2015/TT-BYT.

Toàn văn công văn: Download

Tài liệu hướng dẫn thống kê báo cáo: Download