CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Video > Khó kiểm soát HIV/AIDS khi người bệnh phải trả phí điều trị

Thứ Sáu, 03/12/2021 | 17:22:28 GMT+7

Khó kiểm soát HIV/AIDS khi người bệnh phải trả phí điều trị

22/03/2021 | 130 lượt xem