CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Video > Khó kiểm soát HIV/AIDS khi người bệnh phải trả phí điều trị

Thứ Tư, 08/12/2021 | 17:37:13 GMT+7

Khó kiểm soát HIV/AIDS khi người bệnh phải trả phí điều trị

22/03/2021 | 133 lượt xem