CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Video > Khó kiểm soát HIV/AIDS khi người bệnh phải trả phí điều trị

Thứ Ba, 17/05/2022 | 19:03:43 GMT+7

Khó kiểm soát HIV/AIDS khi người bệnh phải trả phí điều trị

22/03/2021 | 223 lượt xem